คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าคือที่1

< ย้อนกลับ

TTB @The Mall Tha Phra

Project: TTB Renovation

Location: Yaowarat, The Mall Tha Phra, ST.Louis Hospital

Area: Approximately 180, 145, 275 sq.m. (Respectively)

Designer: ORBIT DESIGN Co.,Ltd

Client: TMB & Thanachart Bank

Scope Of Work: Contractor

Year: 2021