คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าคือที่1

ประวัติ

    เริ่มต้นขึ้นจากช่างเฟอร์นิเจอร์มีฝีมือ ให้บริการรับทำเฟอร์นิเจอร์ภายในจนเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ชื่อบริษัทแก้ว เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ จำกัด (Kaew Furniture Design Co., Ltd)
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ และรูปแบบบริษัท และการให้บริการเป็น บริษัท เค โนเบิล ดีไซน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน
    บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและตกแต่งภายใน ภายใต้ปรัชญาในการทำงาน “คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าคือที่1” จากการให้บริการมาแล้วมากกว่า 13 ปี ผลงานรวมไม่ต่ำกว่า 400,000 ตารางเมตร ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นและก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีความชำนาญ ความพร้อมและความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุดและพัฒนาขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
    It all began with a skilled furniture maker. We provided services for interior furniture up until the time it was formally registered as a company in 2009 under the name Kaew Furniture Design Co., Ltd. Since 2020, the name was changed and the business has been developed under the name of “K Noble Design Company Ltd.
  The company continue growing up vertically and horizontally with high competency including advanced knowledge, readiness, and professionalism. We provide well quality of work with more than 400,000 sqr.m. over 13 years of service. All commitment has been done following the company’s attitude which is “quality and client satisfaction.” We will continue improving our quality and ensure that our works meet customers’ satisfaction.
    เริ่มต้นขึ้นจากช่างเฟอร์นิเจอร์มีฝีมือ ให้บริการรับทำเฟอร์นิเจอร์ภายในจนเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ชื่อบริษัทแก้ว เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ จำกัด (Kaew Furniture Design Co., Ltd)
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ และรูปแบบบริษัท และการให้บริการเป็น บริษัท เค โนเบิล ดีไซน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน
    บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและตกแต่งภายใน ภายใต้ปรัชญาในการทำงาน “คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าคือที่1” จากการให้บริการมาแล้วมากกว่า 13 ปี ผลงานรวมไม่ต่ำกว่า 400,000 ตารางเมตร ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นและก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีความชำนาญ ความพร้อมและความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุดและพัฒนาขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
    It all began with a skilled furniture maker. We provided services for interior furniture up until the time it was formally registered as a company in 2009 under the name Kaew Furniture Design Co., Ltd. Since 2020, the name was changed and the business has been developed under the name of “K Noble Design Company Ltd.
    The company continue growing up vertically and horizontally with high competency including advanced knowledge, readiness, and professionalism. We provide well quality of work with more than 400,000 sqr.m. over 13 years of service. All commitment has been done following the company’s attitude which is “quality and client satisfaction.” We will continue improving our quality and ensure that our works meet customers’ satisfaction.